pozadie
Posledná zmena: 11.01.2021

Kurz Digitálny marketing

Miesto realizácie kurzu:Kutliková 17
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):828 EUR (690.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Zľava (klienti Intenzívy/TCG, člen ZO CR) - 610 EUR bez DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz nie je len pre online špecialistov, ale najmä pre vás majiteľov firiem a marketérov, ktorí ich riadite a potrebujete im byť rovnocennejším partnerom pri zadávaní práce a hodnotení ich výsledkov.
Čo získate?● ako správne pripraviť online stratégiu pre vašu firmu ● ktoré online nástroje sú pre vás zmysluplné ● ako s jednotlivými nástrojmi pracovať ● ako online aktivity analyzovať a vyhodnocovať ● ako byť v digitálnom marketingu efektívny.
V rýchlo meniacom sa digitálnom prostredí je ľahké sa stratiť a ťažké držať krok.
Uživateľské správanie zákazníkov sa rapídne mení.
Naučte sa s nimi správne digitálne komunikovať.
Po ukončení kurzu budete vedieť:
● Majitelia firiem: potrebné digitálne marketingové minimum na prijatie relevantného rozhodnutia, ako vo vašej firme s digitálnym marketingom pracovať.

● Marketéri: zorientovať sa v oblasti digitálneho marketingu. Budete vedieť navrhnúť vhodné online nástroje pre vašu firmu. Získate základné informácie o dostupných nástrojoch. Budete sa vedieť rozhodnúť, do ktorej oblasti sa oplatí investovať energiu a čas na ďalšie vzdelávanie.

Pochopíte princípy online marketingu a budete schopní komunikovať s kolegami z marketingu či s ľuďmi z digitálnej agentúry.
Ako kurz prebieha:
● trvanie kurzu 4 dni,
● rozsah spolu 24 hodín,
● 8 kľúčových oblastí online marketingu,
● nie sú potrebné predchádzajúce znalosti,
● jednotlive témy si môžete s kolegami vystriedať podľa oblasti záujmu.
Organizačné údaje o kurze:Termín konania: 24. - 25. marec a 7. - 8. apríl 2021
Uzávierka prihlášok: 17. marec 2021
Miesto konania: Bratislava
Dátum realizácie:24.03.2021
Rozsah kurzu:32 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PaedDr. Ilona Hegerová
Telefón:+421907133500
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Adresa:Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorí pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe. Máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov.
Vzdelávacie aktivity:Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, ľudských zdrojov a logistiky.