pozadie
Posledná zmena: 23.03.2020

Kurz KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu/Semestrálny

Miesto realizácie kurzu:Mierová 56
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):2870.00 EUR (2.391.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Túžite sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja ? Chceli by ste nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky vo vašom živote ? Chcete sa stať profesionálnym koučom ? Poďte do toho s nami !

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Zároveň vás podporíme k získaniu medzinárodných titulov ACC, PCC a MCC prostredníctvom certifikovaného výcviku v koučingu, mentoringov a praktického koučovania.
Každý človek je jedinečný a jedinečné sú aj jeho predstavy o úspechu. Úspešní ľudia robia veci inak, myslia inak o sebe, o svojom živote. Každý je expertom na svoj vlastný život a odpovedať na najdôležitejšie otázky života, si najlepšie vie každý sám.

Viete, čo v živote chcete dosiahnuť a kde chcete byť ? Zamyslite sa a vyberte jeden úspech, ktorý ste dosiahli a ste naňho hrdí. Komu ste vďační za svoj úspech ? Pozrite sa na súčasnú situáciu a zhodnoťte, kde sa nachádzate, či ste spokojní alebo sa chcete posunúť ďalej ?

Investujte do seba a žite vlastný sen každým dňom ! My vám pomôžeme nájsť cestu a privedieme vás tam, kde by ste chceli byť.

ABSOLVENTI VÝCVIKU V KOUČINGU KOUČ 104 HODÍN ZÍSKAVAJÚ TROJNÁSOBNÚ CERTIFIKÁCIU OD

Medzinárodnej organizácie International Coach Federation
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Power Coachingu

KOMPLETNÝ BALÍK KOUČ 104 HODÍN ZAHŔŇA

Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
Členstvo absolventov Power Coaching
1 x Mentoring/platnosť 6 mesiacov od ukončenia kurzu
5 x Mentoring/platnosť 12 mesiacov od ukončenia kurzu
Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
Učebný materiál a písacie potreby
Občerstvenie

INTENZÍVNY A SEMESTRÁLNY VÝCVIK

Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe
Výcvik možno absolvovať v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov)

VÝCVIKOM KOUČ 104 HODÍN ABSOLVENTI NADOBUDNÚ:

Prax v life koučingu, business koučingu, executive koučingu
Schopnosť využívať 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
Schopnosť presvedčiť na základe dôvery
Schopnosť definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu

KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ

Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC).
Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší...
Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN
Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória

Rozdielne školy koučingu
Solution focuse koučing a Self koučing
Cieľ koučingu - pozitívny, aktívny, etický
Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /11 kompetencií kouča/
Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
Praktické ukážky koučingu
Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
Koučingový rozhovor a silné otázky
Aktívny a pasívny jazyk
Komunikačné kanály
Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
Základné metódy pre business koučing
Proces kontroly a zodpovednosť kouča
Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

Záverečná skúška sa uskutoční v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou
Skúška pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze
Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor


NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Bratislava 22.5.-27.6.2020 - semestrálny/6x2dni, 8-16 hod.
MODUL I 22.5. - 23.5.2020
MODUL II 29.5. - 30.5.2020
MODUL III 05.6. - 06.6.2020
MODUL IV 12.6. - 13.6.2020
MODUL V 19.6.- 20.6.2020
MODUL VI 26.6. - 27.6.2020 + skúška

Banská Bystrica 18.4.-29.4.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Košice 18.5.-29.5.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Bratislava 12.6.-23.6.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.

CENA

od 2870,- Eur s DPH pre študentov a absolventov psychológie /- 30%/
Skupinové zľavy pre firmy
Zľava 25 % vždy do 2. mesiaca pred začiatkom kurzu
Zľava 15 % vždy do 1. mesiaca pred začiatkom kurzu
Komplexná cena kurzu 4100,- Eur s DPH
Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+

- možnosť preplatenia celého výcviku
- možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce až do výšky 600, Eur
- zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce

Kompletné informácie a podmienky súvisiace s výcvikom KOUČ 104 hod. nájdete tu:
https://www.powercoaching.sk/certifikovany-vycvik-kouc-104-hodin/

Prihlásiť sa môžete na: [email protected], 0948 168 011


TEŠÍME SA NA VÁS !


Partner podujatia: StartitUP a Meeto
Foto zdroj: www.unsplash.com
Organizačné údaje o kurze:NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Bratislava 22.5.-27.6.2020 - semestrálny/6x2dni, 8-16 hod.
MODUL I 22.5. - 23.5.2020
MODUL II 29.5. - 30.5.2020
MODUL III 05.6. - 06.6.2020
MODUL IV 12.6. - 13.6.2020
MODUL V 19.6.- 20.6.2020
MODUL VI 26.6. - 27.6.2020 + skúška

Banská Bystrica 18.4.-29.4.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Košice 18.5.-29.5.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Bratislava 12.6.-23.6.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.

CENA

od 2870,- Eur s DPH pre študentov a absolventov psychológie /- 30%/
Skupinové zľavy pre firmy
Zľava 25 % vždy do 2. mesiaca pred začiatkom kurzu
Zľava 15 % vždy do 1. mesiaca pred začiatkom kurzu
Komplexná cena kurzu 4100,- Eur s DPH
Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
Dátum realizácie:22.05.2020
Rozsah kurzu:170 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Silvia Langermann, ACC
Telefón:+421948168011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Power Coaching s. r. o.
Adresa:Mierová 56, 83152 Bratislava