pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz Účtovníctvo - (JU) Nitra

Názov modulu:Jednoduché účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:VBC NITRA
Štúrova 22
Nitra
949 01
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):175 EUR (145.83 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1
Dátum vydania akreditácie:04.05.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Ovláda odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác a získa zručnosti na koordinovanie prác a nadväzujúcich činností. Je schopný vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO. Je schopný vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky
Organizačné údaje o kurze:Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 55 hod.
Termíny: 04. – 05. 05. 2020 Nitra
Dátum realizácie:04.05.2020 Poznámka k termínu realizácie:Termíny: 04. – 05. 05. 2020 Nitra

Dané termíny označujú len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohadujú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Viac info: www.ivorsk.sk
Rozsah kurzu:55 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Ernest Kováč
Telefón:+421950430430
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja
Adresa:Slowackého 5/A, 82104 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja sa zaoberá ďalším vzdelávaním, kurzov, seminárov a workshopov. Ponúka akreditované kurzy.

Našim cieľom je:

Analýza požiadavky a navrhnutie čo najoptimálnejšieho riešenia pre vzdelávaciu aktivitu
Vzdelávanie všetkých vekových skupín
Organizácia odborných konferencií
Koučovanie
SWOT analýza
Projektové poradenstvo a jeho vypracovanie

Každý kurz, workshop, seminár je pre nás výzva. Preto vzdelávacie aktivity realizujeme s plným nasadením. Robíme vzdelávanie najlepšie ako vieme a tak jedine majú zmysel. Preto hľadáme cesty ako sa to dá.

Prečo sa môžete na nás spoľahnúť?

Lebo hľadáme nové a inovatívne prvky vo vzdelávaní a hľadáme partnerstvá. Sme tím skúsených dlhoročných lektorov, vzdelávateľov, koučov, supervízorov s praktickými skúsenosťami, ktorí neustále hľadajú riešenia. Robíme to čo nás baví a napĺňa a preto neustále sa vzdelávame aj my.

Našim cieľom a našou vizitkou sú spokojní účastníci vzdelávacej aktivity.