pozadie
Posledná zmena: 12.10.2020

Kurz LEKTOR

Miesto realizácie kurzu:Bakalárska 2, Prievidza - budova Vysokej školy
2. poschodie, č. dverí 219
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Poznámka k cene:Cez REPAS zadarmo, pre samoplatiteľov možnosť úhrady na splátky
Popis akreditácie:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR POA: 3455/2017/50/1
Dátum vydania akreditácie:26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz LEKTOR so zameraním na výcvik lektorských zručností je určený pre osoby so záujmom pôsobiť v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých, pre všetkých lektorov (začínajúcich aj pokročilých) , ktorí chcú byť lepší vo svojej profesii a chcú získať relevantný doklad – certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, ale napr. aj pre vedúcich pracovníkov, či kohokoľvek so zájmom naučiť sa a osvojiť si

* praktické lektorské zručnosti
* konkrétne metódy vzdelávania dospelých
* zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom
Organizačné údaje o kurze:Rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodín, z toho 58 prezenčnou formou.
Výučba prebieha zvyčajne v týždni v popoludňajších hodinách a v sobotu, alebo po vzájomnej dohode so študentmi.
Dĺžka kurzu cca 1 mesiac.
Poznámka k termínu realizácie:Kurz LEKTOR sa otvára priebežne, podľa naplnenia skupiny.
Rozsah kurzu:100 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácii nájdete na: www.vzin.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Eva Hraňová
Telefón:+421905128263
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávací Inštitút o.z.
Adresa:Bakalárska 2-budova Vysokej školy, 2.poschodie, č.dverí 219, 971 01 Prievidza
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelávanie, organizovanie rekvalifikácií, školení, seminárov, kurzov.
Vzdelávacie aktivity:Kurzy ÚČTOVNÍCTVA, kurzy odbornej prípravy MEDIÁTOR, kurzy LEKTOR