pozadie
Posledná zmena: 12.10.2020

Kurz ÚČTOVNÍK - Komplexný kurz

Názov modulu:Jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovníctvo a personalistika, podvojné účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Bakalárska 2, Prievidza - budova Vysokej školy
2. poschodie, č. dverí 219
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Cena kurzu (cena s DPH):600 EUR
Poznámka k cene:Cez REPAS zadarmo, pre samoplatiteľov možnosť úhrady na splátky
Popis akreditácie:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR POA: 3455/2016/4/1
Dátum vydania akreditácie:25.02.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Naši lektori sú aktívni účtovníci z praxe, preto sú aj naše kurzy zamerané najmä na praktický výklad problematiky a zákonov a taktiež na spracovanie účtovníctva v účtovnom softvéri.
Kurz ÚČTOVNÍK je určených pre všetkých, ktorý majú záujem získať komplexný, ucelený prehľad o problematike účtovníctva a miezd rôznych účtovných jednotiek.
Organizačné údaje o kurze:Výučba prebieha zvyčajne v dňoch pondelok, utorok, streda v dopoludňajších hodinách.
Trvanie kurzu je cca 9 týždňov.
Poznámka k termínu realizácie:Kurz sa otvára priebežne
Rozsah kurzu:240 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Eva Hraňová
Telefón:+421911530034
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávací Inštitút o.z.
Adresa:Bakalárska 2-budova Vysokej školy, 2.poschodie, č.dverí 219, 971 01 Prievidza
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelávanie, organizovanie rekvalifikácií, školení, seminárov, kurzov.
Vzdelávacie aktivity:Kurzy ÚČTOVNÍCTVA, kurzy odbornej prípravy MEDIÁTOR, kurzy LEKTOR