pozadie
Posledná zmena: 10.09.2020

Kurz Kurz opatrovania detí 220 hod- aj cez REPAS

Názov modulu:Opatrovanie detí
Miesto realizácie kurzu:Bratislava - Petržalka
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Poznámka k cene:bezplatne pre osoby evidované na Úrade práce
Popis akreditácie:Kurz opatrovania detí 220 hod
Dátum vydania akreditácie:25.07.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz opatrovania detí na účel plnenia kvalifikačných predpokladov na pracovnú pozíciu opatrovateľa detí poskytujúceho starostlivosť o dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov ak je dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.
Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti a praxe.
Organizačné údaje o kurze:Kurz bude prebiehať v Bratislave - Petržalke.
Poznámka k termínu realizácie:dohodou
Rozsah kurzu:220 h.
Doplňujúce informácie:Kurz pre osoby s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. J. Schlarmannová
Telefón:+421903794948
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Adresa:Jungmannova 10 - 12, 851 01 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia realizuje pomaturitné kvalifikačné štúdium "Starostlivosť o seniorov v sociálnych službách", "Starostlivosť v sociálnych službách a terénna prax" a kurzy opatrovania
Vzdelávacie aktivity:Kurz opatrovania 220 hod Kurz opatrovania 560 hod Kurz opatrovania detí 220 hod