pozadie
Posledná zmena: 15.02.2020

Kurz Anglický a nemecký jazyk - individuálny kurz

Názov modulu:RE-PAS a KOMPAS+
Miesto realizácie kurzu:Fraňa Mojtu 18, Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):592.80 EUR
Poznámka k cene:Účastnícky poplatok pre nezamestnaných evidovaných na UPSVaR môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorý majú záujem nadobudnúť alebo vylepšiť svoje jazykové kompetencie a zvýšiť si tým šancu uspieť na pracovnom trhu. Výučba prebieha individuálnou formou a obsahovo sa zameriava na oblasť, v ktorej sa chcete zamestnať, napr. zdravotníctvo, legislatíva, opatrovanie, marketing, logistika atď. Osvojíte si odbornú terminológiu, zlepšíte sa v komunikácii a gramatike. Obsiahnete všetky aspekty jazyka a stanete sa jazykovo zdatným kandidátom pre požadovanú oblasť.
Organizačné údaje o kurze:Kurz má rozsah 40 hodín a je organizovaný prezenčnou formou. Výučba je posilnená komunikačnými a posluchovými cvičeniami. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium z odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého kurzu získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
Poznámka k termínu realizácie:Realizácie kurzov prebiehajú celoročne.
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pavle Sádovská
Telefón:+421948219603
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ViP inštitút Paulus, s.r.o.
Adresa:Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť za venuje individuálnej výučbe cudzích jazykov (NJ, AJ, FR) , prekladom a tlmočeniu a rozšírenou oblasťou nášho pôsobenia je psychologické a pracovné poradenstvo. Pri výučbe dávame veľký dôraz na profesionalitu a kvalifikovanosť našich učiteľov. S našou metódou výučby sme už veľa ľuďom pomohli k rýchlemu napredovaniu v ich jazykových kompetenciách.
Vzdelávacie aktivity:Individuálne jazykové kurzy poskytujeme pre všetky vekové kategórie. Anglický jazyk: úroveň A1- C1 Nemecký jazyk: úroveň A1 - C2 Plán výučby tvoríme na základe individuálnej požiadavky a zamerania klienta, napr. Nemecký/anglický jazyk v doprave a logistike/poisťovníctve a administratíve/práve a legislatíve/lekárstve a medicíne/opatrovateľstve atď.