pozadie
Posledná zmena: 10.02.2020

Kurz Jarný tábor

Názov modulu:denný lyžiarsky tábor cez jarné prázdniny / aj pre nelyžiarov /
Miesto realizácie kurzu:Jasenská dolina
Kurz sa poskytuje: Martin
Cena kurzu (cena s DPH):119 EUR
Poznámka k cene:pri prihlásení na jednotlivé dni - cena 26,00€ / deň
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Na čo sa deti môžu tešiť s našimi skvelými vedúcimi?
dopoludnia :
lyžovanie, sánkovanie, hry na snehu / pripravené sú aj hry s angličtinou /,
popoludní :
návšteva Detského sna, hvezdárne, exkurzia u hasičov, tvorivé dielne v ateliéri KOCÚR / Turčianska galéria /

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA JE PRIPRAVENÝ ALTERNATÍVNY PROGRAM

Tábor nie je určený len pre lyžiarov! Prihlásiť sa pokojne môžu aj nelyžiari, s ktorými sa animátori budú sánkovať a bobovať.
Pokiaľ nechcete dať dieťa do tábora na celých päť dní, môžete ich dať len na vybrané dni.Cieľom denných táborov Akadémie vzdelávania Martin je vyplniť deťom zážitkami a novými vedomosťami prázdninové dni a hlavne tráviť voľný čas v prírode a na čerstvom vzduchu.
Deti prežívajú dni plné zážitkov, hier, súťaží, dobrodružstiev ,rodičia sa môžu pokojne venovať povinnostiam s istotou, že ich ratolesti trávia voľný prázdninový čas bezpečne a zmysluplne...
Organizačné údaje o kurze:zraz detí :
ráno od 7.45. do 8.15 na parkovisko pri kine Strojár
odchod do Jasenskej doliny

príchod cca o 13.30 do Martina - popoludňajšie aktivity
odchod detí o 16.00
Dátum realizácie:24.02.2020 Poznámka k termínu realizácie:celý týždeň počas jarných prázdnin do 28.2.2020
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Helena Bačiaková
Telefón:+421 910 114 330
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania Martin
Adresa:Malá hora 3, 036 01 Martin
Informácie o spoločnosti:Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracuje ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobí prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Od r.2013 všetky pobočky pracujú ako samostatný právny subjekt.
Vzdelávacie aktivity:Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Medzi naše priority patrí tvorba a realizácia vzdelávacích projektov financovaných z fondov Európskej únie.