pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz Komunikačné zručnosti pre stredný a nižší zdravotnícky personál

Miesto realizácie kurzu:Rektorát, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):50 EUR (41.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Hlavným cieľom kurzu je rozvíjanie základných komunikačných zručností formou tréningu. Osvojenie si teoretických východísk efektívnej komunikácie a následne získanie praktických komunikačných zručností formou modelových situácií a interakčných cvičení. Dôležitou súčasťou nácviku je rozvíjanie empatie a asertivity v komunikácii medzi zdravotníckym personálom a pacientom, prípadne medzi kolegami. Dobrá úroveň komunikačných zručností je dôležitým článkom v štruktúre profesijných kompetencií každého pracovníka v zdravotníctve. Pomáha optimalizovať vzťahy na pracovisku a eliminuje vznik konfliktných situácií v dôsledku nevhodnej komunikácie.

Cieľová skupina: administratívny zdravotný personál, manažéri ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, sanitári, ošetrovatelia.

Obsah tréningu:
Aké sú správne zásady efektívnej komunikácie?
Ako skvalitniť komunikáciu?
Aké sú zložky verbálneho a neverbálneho prejavu?
Ako porozumieť neverbálnemu prejavu?
Aké sú kritéria úspešnej verbálnej komunikácie?
Ako porozumieť prejavu komunikačného partnera (pacienta)?
Aká je dôležitá empatia v správaní zdravotného personálu?
Ako a kedy sa správať asertívne?
Aké sú komunikačné bariéry a ako ich zvládnuť?
Aké sú špecifiká komunikácie so skupinou pacientov z rôznych cieľových skupín?
Ako aktívne počúvať?

Absolvent kurzu porozumenie prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozlišovanie rôznych spôsobov riešenia problémových situácií aktívne používanie asertívnych zručností a techník na konštruktívne spôsoby riešenia konfliktných situácií, analyzovanie príčin interpersonálnych konfliktov, identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry.
Organizačné údaje o kurze:https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/ponuka-kurzov-a-teambuildingu/kurzy-pre-verejnost/komunikacne-zrucnosti-pre-stredny-a-nizsi-zdravotnicky-personal.html
Poznámka k termínu realizácie:Prihlasovanie je spustené.
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Štefániková Jana
Telefón:+421 907 790 706;+421 905 279 789
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Adresa:Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Referát ďalšieho vzdelávania poskytuje kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Viac informácií nájdete na www.kc.umb.sk
Vzdelávacie aktivity:Poskytujeme kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Kurzy šijeme aj na mieru na základe požiadaviek spoločnosti.