pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz Work-life balance

Miesto realizácie kurzu:Rektorát, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):50 EUR (41.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Stále na nič nemáte čas?
Nič nestíhate?
Ste z toho v strese?
Chcete zvýšiť svoju produktivitu?
Chcete si dopriať viac času?
Efektívnym plánovaním, riadením svojho času a flexibilným reagovaním na stresové situácie zvýšite svoje šance v ďalších výzvach svojho života – v práci, v súkromí a všeobecne vo vzťahoch so svojím okolím.
Cieľom kurzu je zážitkovou formou získať poznatky o strese, jeho príčinách a dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania a tiež naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie a efektívne manažovať svoj čas.
Obsah kurzu: stres, identifikácia vlastných stresorov, Typy stresových situácií, Krátke relaxačné cvičenia a aktivačné techniky, Efektívna organizácia času, Stanovenie si cieľov, Krivka koncentrácie, výkonnosti a biorytmusu, Zlodeji času a eliminácia
Absolvent kurzu: Získa vedomosti, schopnosti na identifikovanie a zlepšenie nedostatkov v plánovaní svojho času. Implementovaním poznatkov postrehne zreteľnú úsporu času a bude schopný riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Zvládne špecifikovať príčiny a prejavy stresu u seba a zvoliť efektívne copingové stratégie na jeho zvládnutie. Na základe týchto zručností bude absolvent výkonnejší, pokojnejší v pracovnom aj súkromnom živote tzv. work-life balance.
Organizačné údaje o kurze:https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/ponuka-kurzov-a-teambuildingu/kurzy-pre-verejnost/work-life-balance.html
Poznámka k termínu realizácie:Prihlasovanie je otvorené.
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Štefániková Jana
Telefón:+421 907 790 706;+421 905 279 789
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Adresa:Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Referát ďalšieho vzdelávania poskytuje kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Viac informácií nájdete na www.kc.umb.sk
Vzdelávacie aktivity:Poskytujeme kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Kurzy šijeme aj na mieru na základe požiadaviek spoločnosti.