pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz MS Excel I.

Miesto realizácie kurzu:Rektorát, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):80 EUR (66.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom kurzu je oboznámiť sa s prostredím MS Excelu a so základnými nástrojmi MS Excelu.

Obsah kurzu: Popis prostredia MS Excel, nastavenia základných volieb v programe. Základné pojmy a činnosti: zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka. Typy údajov, ich vkladanie a úprava. Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie. Formátovanie údajov. Vzorce a funkcie: princíp výpočtov, kopírovanie vzorcov, absolútne a relatívne adresovanie, základné funkcie (súčet, priemer, maximum, minimum, počet buniek, logická funkcia IF). Práca s rozsiahlymi údajmi: zobrazenie, zoradenie, filter. Tvorba a úprava grafov. Príprava výstupov a tlač.

Absolvent kurzu bude vedieť samostatne vytvoriť a upraviť jednoduché tabuľky v programe MS Excel, použiť v nich základné vzorce a funkcie, zobraziť a upraviť údaje v grafe, pripraviť tabuľku na vytlačenie.
Organizačné údaje o kurze:https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/ponuka-kurzov-a-teambuildingu/kurzy-pre-verejnost/ms-excel.html
Poznámka k termínu realizácie:Prihlasovanie je otvorené.
Rozsah kurzu:12 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Štefániková Jana
Telefón:+421 907 790 706;+421 905 279 789
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Adresa:Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Referát ďalšieho vzdelávania poskytuje kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Viac informácií nájdete na www.kc.umb.sk
Vzdelávacie aktivity:Poskytujeme kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Kurzy šijeme aj na mieru na základe požiadaviek spoločnosti.