pozadie
Posledná zmena: 07.02.2020

Kurz Efektívne spôsoby komunikácie

Miesto realizácie kurzu:Rektorát, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):50 EUR (41.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je interaktívny a obsahuje nácvik modelových situácií. Tréning pomáha účastníkom riešiť vypäté situácie, ktorým sú denne vystavení v kontakte s klientmi, kolegami a inými spolupracovníkmi. Tajomstvo efektívnej komunikácie spočíva v umení počúvať, pochopiť, poznať, vidieť, vyjednávať, presviedčať a dosiahnuť dohodu bez kriku, hádok, konfliktov. Umenie je aj to, ako dokážeme vzbudiť a udržať si dôveru komunikačného partnera.

Absolventi kurzu budú vedieť komunikovať s istotou, identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry, rozprávať sa s kýmkoľvek na akúkoľvek tému, počúvať ľudí so záujmom a nadšením, asertívne sa správať, ľahšie nadviazať konverzácie, zaujať v komunikácii komunikačného partnera, ako postupovať pri riešení konfliktných situácií.

Obsah tréningu: Čo znamená efektívne komunikovať? Ako vnímame iných ľudí a ako iní vnímajú nás? Aká je dôležitosť prvého dojmu? Ako sa predstaviť a podať ruky? Ako zaujať komunikačného partnera? Čo mi naznačuje neverbálne správanie partnera? Ako viesť komunikáciu, aby obidve strany dosiahli svoj cieľ?

Praktické aktivity: pozitívneho upútania pozornosti v akejkoľvek situácii, prenosu akejkoľvek informácie s dôrazom na kľúčové slová, aktívneho počúvania, pochopenia a potvrdenia odpovede, na získanie odpovedí aj v kritických situáciách, asertívne povedať „NIE", uvedomovania si reči tela, riešenia konfliktných situácií.
Organizačné údaje o kurze:https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/ponuka-kurzov-a-teambuildingu/kurzy-pre-verejnost/efektivne-sposoby-komunikacie.html
Poznámka k termínu realizácie:Otvorené prihlasovanie na kurz.
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Štefániková Jana
Telefón:+421 907 790 706;+421 905 279 789
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Adresa:Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Referát ďalšieho vzdelávania poskytuje kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Viac informácií nájdete na www.kc.umb.sk
Vzdelávacie aktivity:Poskytujeme kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Kurzy šijeme aj na mieru na základe požiadaviek spoločnosti.