pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz MS Project – HODNOTOVÁ ANALÝZA

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner, s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košický kraj
Cena kurzu (cena s DPH):85 EUR (70.83 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:POPIS KURZU:

Kurz je určený vedúcim projektov a pokročilých užívateľov MS Project. Predstavuje dôkladné prepojenie teoretických vedomostí Earned value analyses a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu MS Project.

CIEĽ KURZU:

Naučiť sa predikovať vývoj projektu a prijímať optimálne rozhodnutia pre naplnenie projektových zámerov. Zvládnuť používanie hodnotovej analýzy v prostredí MS Project.

PROFIL ABSOLVENTA:

• Vie sledovať projekty v MS Project a predikovať ich vývoj.
• Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu.
• Vie prijímať optimálne riešenia pre zabezpečenie úspechu projektu.
• Vie získať okamžité poučenia z historických ako aj práve
prebiehajúcich projektov

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Zabezpečenie efektívnosti projektu
• Možnosti zníženia nákladov na projekt a skrátenie času.
• Práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov
• Sledovanie projektov
• Spôsoby vykazovanie progresu na projekte
• Pokročilé metódy sledovania projektov
• Preplánovanie nesplnených úloh
• Hodnotová analýza na praktickom príklade
sledovanie ukazovateľov CV, SV, CPI, SPI).
• Grafické výstupy Earned value analyses
• Prezentácia výsledkov Earned value analyses
• Optimalizácia projektu , prijímanie opatrení na zabezpečenie plánu
projektu

METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.

BONUS:

Video výstupy k predmetnej téme
Organizačné údaje o kurze:Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra