pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz MS PROJECT ŠTANDART

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košický kraj
Cena kurzu (cena s DPH):168 EUR (140.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:POPIS KURZU:

Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov projektov.

CIEĽ KURZU:

Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Vie vytvoriť vlastný projekt.
· Vie sledovať projekt v MS Project.
· Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
· Zabezpečiť výstupy z projektových dát.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Úvod do projektového manažmentu
• Logický rámec projektu
• Projektový trojuholník
• Prečo MS Project
• Technické prostredie MS Project
• Porovnanie MS Project s ostatnými produktmi MS Office
• Interface a predstavenie menu programu
• Základné nastavenia MS Project
• Úlohy
• Základné nastavenia projektu
• Zoznam úloh, typy úloh, informácie o úlohe
• Fázy projektu, WBS štruktúra
• Odhad doby trvania úloh
• Závislosti medzi úlohami, fázami projektu
• Predstih a oneskorenie úloh
• Kritické úlohy, kritické cesty
• Dostupnosť a vizualita projektových dát
• Formátovanie tabuľkových a grafických častí projektových dát

METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

VÝSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.
Organizačné údaje o kurze:Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra