pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz AKO ÚSPEŠNE PRIPRAVIŤ PONUKU A PREDLOŽIŤ JU V ELEKTRONICKOM PROSTRIEDKU

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košice, Košice - okolie
Cena kurzu (cena s DPH):82 EUR (68.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Cena modulu je uvádzaná na osobu/kurz.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:CIEĽ KURZU:

Oboznámiť sa ako pripravovať ponuky bez rizika a ako aplikovať revízne postupy v elektronickom svete.

Zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby - zverejnenie súťažných podkladov, komunikácia, pokyny pre uchádzačov pre prípravu a predloženie elektronickej ponuky, JED len elektronicky cez aplikáciu, podpisová politika pre elektronické dokumenty (originalita dokumentov a právna záväznosť), banková záruka v elektronickej verzii, vyhodnotenie ponúk elektronicky.

Lehoty v elektronickom svete.
Čo so zákazkami s nízkou hodnotou ?
Týka sa povinná elektronizácia aj revíznych postupov ?
V čom má EVO výhody oproti iným informačným systémom ? a množstvo iných otázok.


CIEĽOVÁ SKUPINA:

Určené pre záujemcov/uchádzačov/dodávateľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, jednotlivé
inštitúty a ich aplikácia vo vzťahu k elektronickým postupom.
• Proces verejného obstarávania, komunikácia, dokumenty, doklady,
lehoty, príprava ponúk, preukazovanie splnenia podmienok účasti
elektronicky, vyhodnocovanie elektronických ponúk.
• Právne súvislosti elektronického verejného obstarávania.
• Revízne postupy ako ich správne aplikovať a aké zmeny sa
chystajú.
• Praktická ukážka zadávania zákazky v EVO
• Vaše otázky
Organizačné údaje o kurze:Podmienkou realizácie odborného seminára je, aby v skupine bolo min. 10 osôb.

Lektor: Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Dátum realizácie:11.03.2020 Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra