pozadie
Posledná zmena: 05.07.2024

Kurz Balík Microsoft Office 2021- cez UPSVaR zdarma

Názov modulu:Word, Excel, Powerpoint, Outlook
Miesto realizácie kurzu:Szakkayho 1, 040 01 Košice
Online - celé SR
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Celá SR, Zahraničie, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Cena kurzu (cena s DPH):760 EUR
Poznámka k cene:Nezamestnaný aj zamestnaný - hradený kurz UPSVaR v rámci projektu Zručnosti pre trh práce
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Microsoft Office je komplexný kancelársky balík programových aplikácií uľahčujúci prácu v administratíve a pri spracovaní rôznych údajov. Súčasťou kurzu sú programové aplikácie Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Na kurz je možné sa prihlásiť vo viacerých stupňoch znalostí - od začiatočníka, cez mierne pokročilého až po experta. Kurz je vedený prezentačnou formou lektorom z praxe a všetky úlohy sú riešene na praktických príkladoch. Je určený pre všetkých, ktorí si potrebujú obnoviť znalosti alebo prehĺbiť existujúce poznatky.

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/ms-office-kompletny-balik/
Organizačné údaje o kurze:- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získa certifikát + materiály v cene
Dátum realizácie:19.08.2024 Poznámka k termínu realizácie:- otvára sa každý mesiac / viac info telefonicky
Termín kurzu je možné posúvať v závislosti od obsadenosti kurzu.
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Zuzana Šimonová
Telefón:+421 951 596 292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy