pozadie
Posledná zmena: 11.05.2022

Kurz Analýza sociálnych sietí

Miesto realizácie kurzu:Centrum výučby ACREA, Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Česko (Czech Republic)
Cena kurzu (cena s DPH):296 EUR (246.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz ponúkne účastníkom prehľad metód využívaných k popisu sietí a detekcii sociálnych skupín. Naučí sa modelovať šírenie informácie cez sociálnu sieť. Výsledkom všetkých analýz budú extrahované vlastnosti entít vychádzajúce z ich prepojení s ostatnými hráčmi v sieti, ktoré využijeme pri riešení štandardných dataminingových úloh, ako napríklad predikovanie odchodu ku konkurencii či detekcia podvodov. Kurz kladie dôraz na analýzu sietí veľkého rozsahu, ktoré nie je často možné ani vizualizovať.
Organizačné údaje o kurze:31. 5. 2022 - prezenčne aj online
Dátum realizácie:31.05.2022 Poznámka k termínu realizácie:od 9:00 do 16:30
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Kurz je určený pre analytikov, marketingových pracovníkov a manažérov, ktorí chcú zefektívniť predikčné modely správania zákazníkov a odhaliť informáciu ukrytú v sociálnych sieťach.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.