pozadie
Posledná zmena: 20.03.2020

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):378 EUR (315.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Oprávnenie č.13/2016 vydané Ministerstvom vnútra SR
Dátum vydania akreditácie:07.11.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:!!! Marcový termín kurzu je presunutý, o jeho novom termíne Vás budeme informovať. !!!

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.
Organizačné údaje o kurze:Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Prezenčná forma:

Sústredenie 16.03.2020 – 20.03.2020
Sústredenie 23.03.2020 – 27.03.2020
Sústredenie 30.03.2020 – 03.04.2020

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.


viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice
Dátum realizácie:16.03.2020
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Jana Semanová
Telefón:0903 806 673
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice