pozadie
Posledná zmena: 20.03.2020

Kurz Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):156 EUR (130.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Oprávnenie č.13/2016 vydané Ministerstvom vnútra SR
Dátum vydania akreditácie:07.11.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.
Organizačné údaje o kurze:Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov aj s vyhodnotením.

viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice
Dátum realizácie:18.05.2020
Rozsah kurzu:30 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Jana Semanová
Telefón:0903 806 673
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice