pozadie
Posledná zmena: 14.06.2021

Kurz Kurz prvej pomoci

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):42 EUR (35.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Z41047-2016-OZdV
Dátum vydania akreditácie:10.10.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Dovoľujeme si Vás pozvať na kurz prvej pomoci, ktorý je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 398/2010 Z.z. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z..
Organizačné údaje o kurze:Účastníci spoznajú všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci:

budú oboznámení so základnými životzachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.
prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhode
oboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácie

viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice
Dátum realizácie:27.05.2020
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Jana Semanová
Telefón:0903 806 673
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice