pozadie
Posledná zmena: 06.11.2020

Kurz Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):54 EUR (45.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Oprávnenie VVZ-000190-06-05.1
Dátum vydania akreditácie:07.02.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektroitechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.
Organizačné údaje o kurze:Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.

viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice
Dátum realizácie:01.12.2020
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Miriam Kyseľová
Telefón:0911 095 128
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice