pozadie
Posledná zmena: 06.11.2020

Kurz Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):42 EUR (35.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:VVZ-000014-06-01.1
Dátum vydania akreditácie:07.02.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz realizujeme v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré budú môcť obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
Organizačné údaje o kurze:Prezentácia: 16.09.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 12.00

viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice
Dátum realizácie:03.12.2020
Rozsah kurzu:4 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Miriam Kyseľová
Telefón:0911 095 128
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice