pozadie
Posledná zmena: 19.05.2020

Kurz Kurz opatrovania 220 hod

Názov modulu:opatrovanie
Miesto realizácie kurzu:Bratislava - Petržalka
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava
Poznámka k cene:bezplatne pre osoby evidované na Úrade práce
Popis akreditácie:Akreditácia MPSVaR SR
Dátum vydania akreditácie:27.10.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz opatrovania prezenčnou formou akreditovaný Min. práce soc. vecí a rodiny SR
Organizačné údaje o kurze:Kurz bude prebiehať v našej inštitúcii v Petržalke, konečná električky, autobusy č. 83,84, 88, 92,99 zastávka Jungmannova
Dátum realizácie:02.12.2019 Poznámka k termínu realizácie:priebežne
Rozsah kurzu:220 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. J. Schlarmannová
Telefón:+421903794948
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Adresa:Jungmannova 10 - 12, 851 01 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia realizuje pomaturitné kvalifikačné štúdium "Starostlivosť o seniorov v sociálnych službách", "Starostlivosť v sociálnych službách a terénna prax" a kurzy opatrovania
Vzdelávacie aktivity:Kurz opatrovania 220 hod Kurz opatrovania 560 hod Kurz opatrovania detí 220 hod