pozadie
Posledná zmena: 06.11.2019

Kurz Základný kurz zvárania (MIG/MAG, TIG, elektróda, plameň)

Miesto realizácie kurzu:Račianska 75, 831 02 Bratislava
Sibírska 1, 917 01 Trnava
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Trnava
Poznámka k cene:cena závisí od dĺžky a typu kurzu
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Nadobudnutie zručností zvárača - po ukončení kurzu získava záujemca zváračský preukaz, resp. identifikačný preukaz.
Organizačné údaje o kurze:termín kurzu: podľa dohody
miesto konania:
Bratislava: VÚZ, Račianska 75, 831 02 Bratislava
detašované pracovisko v Trnave: Sibírska 1, 917 01 Trnava
Rozsah kurzu:80 h.
Doplňujúce informácie:pri nástupe na kurz je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ľudovít Gráf
Telefón:+421907895849
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský
Adresa:Račianska 75, 831 02 Bratislava