pozadie
Posledná zmena: 09.12.2019

Kurz Skúšanie kapilárnymi metódami - stupeň 2 (PT2)

Miesto realizácie kurzu:Račianska 75, 831 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):414.00 EUR (345.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu (501 € bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je prípravou ku skúškam na získanie certifikátu na metódu PT v stupni 2 podľa ISO 9712.
Praktické vykonávanie skúšky, klasifikácia a hodnotenie chýb zvarových spojov podľa STN EN ISO 23277.
Organizačné údaje o kurze:termín kurzu: 27.4. - 30.4.2020
miesto konania: VÚZ, Račianska 75, 831 02 Bratislava
prihlášku na kurz nájdete na: https://www.vuz.sk/kurzy-nedestruktivneho-skusania
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Rut Balogová
Telefón:+421918821415
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský
Adresa:Račianska 75, 831 02 Bratislava