pozadie
Posledná zmena: 25.10.2019

Kurz Elektrotechnické minimum

Názov modulu:Elektrotechnika a Elektrotechnická spôsobilosť § 21, §22, §23
Miesto realizácie kurzu:Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23
Trnava
91745
Kurz sa poskytuje: Trnava
Cena kurzu (cena s DPH):780 EUR
Popis akreditácie:1. Osvedčenie - získanie elektrotechnického vzdelania 2. Osvedčenie - Elektrotechnická spôsobilosť § 21, §22, §23 podľa Vyhl. 508/2009
Dátum vydania akreditácie:30.04.2014
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Získanie elektrotechnického vzdelania pre neelektrotechnikov.
Akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizačné údaje o kurze:12 dní = 6 x pia 14.15.hod - 21.00 hod a
so 08.00 .hod - 18.15 hod. Dvojdňové celky každý druhý týždeň.
Poznámka k termínu realizácie:Priebežne
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ivan Magdolen
Telefón:+421335340681
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Stredná priemyselná škola dopravná
Adresa:Študentská 23, 91745 Trnava
Informácie o spoločnosti:Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava pripravuje absolventov v 4-ročnom dennom štúdiu pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky dopravy, logistiky a telekomunikácií. Ponúka školské vzdelávacie programy : automobilová technika, logistika, zasielateľstvo a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Škola je v rámci Koordinačného centra odborného vzdelávanie školiteľom pre PSA Peugeot Citröen a ponúka vzdelávanie a školenie pracovníkov priemyselných podnikov.
Vzdelávacie aktivity:Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave má oprávnenie na vzdelávanie dospelých, Vzdelávanie dospelých vykonávame v nasledovných oblastiach : - školenia v rámci Koordinačného centra odborného vzdelávania - pri STU v Bratislave, kde vykonávame najmä školenia pre Peugeot Citröen - na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ponúkame akreditované kurzy podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21, §22, §23 - elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A a taktiež ponúkame AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU. - na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame akreditovaný študijný program "Elektrotechnické minimum" na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov. - ponúkame jazykové kurzy v akreditovanej Jazykovej škole pre našich študentov i pre verejnosť. - pripravujeme na skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v kurze Dopravca v cestnej doprave