pozadie
Posledná zmena: 26.03.2024

Kurz Efektívna komunikácia

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):210 EUR (175.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:• Základy neverbálnej a verbálnej komunikácie
o čo na nás prezrádza reč tela
o ako odbúrať rušivé signály neverbálnej komunikácie
o tréning sebavedomého vystupovanie a sebaprezentácia (kamera) - ako zvýšiť slovnú pohotovosť
o pravidlá efektívneho načúvanie a techniky kladenie otázok
• Zručnosti asertívneho rokovania
o diagnostika vlastného štýlu rokovaní vo vypätých situáciách
o asertívne práva, techniky a princípy
o tréning primeraného sebapresadeniu v konkrétnych komunikačne náročných situáciách
o typológia manipulátorov, antimanipulativní techniky
• Efektívna komunikácia vo vypätých situáciách
o asertívny kritika - nácvik konštruktívneho oznámenie negatívnej spätnej väzby
o zvládanie negatívnych agresívnych či pasívnych reakcií
o asertívny pochvala - ako ju poskytovať a prijímať
o umenie hovoriť "NIE" bez pocitov viny
• Komunikácia a riešenie konfliktov
o zásady konštruktívna komunikácia v konfliktných situáciách
o typy, štádia a priebeh konfliktov
o autodiagnostika stratégie v riešení konfliktov - čo vieme a kedy zlyhávame
o komunikácie vo vedúcom postavení (keď sa zo člena tímu stane šéf)
o sebapoznanie - test: každý účastník dostane svoj osobnostný typologický profil
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu a dohody
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava