pozadie
Posledná zmena: 26.03.2024

Kurz Úspešná telefonická komunikácia

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):180 EUR (150.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Prostredníctvom aktívneho sociálneho učenia posilniť zručnosti obchodnej komunikácie s klientmi pri telefonickom predaji a telefonickej komunikácii. Kurz vybaví účastníkov nástrojmi potrebnými na efektívny reaktívny telefonický predaj. Zlepší sa ich znalosť predajnej techniky po telefóne a oboznámia sa s metódami na zvýšenie predaja – up-selling a cross-selling. Veľký dôraz sa kladie na praktický tréning počas programu s okamžitou spätnou väzbou od ostatných účastníkov a konzultanta.
Cieľová skupina: Obchodníci, obchodní manažéri, predajcovia, pracovníci call centier, všetci, ktorí majú záujem naučiť sa, ako efektívne komunikovať pri predaji cez telefón
Obsah programu:

• Telefonická komunikácia
o zásady profesionálneho správania k zákazníkom
o špecifiká komunikácie po telefóne
o príprava na rozhovor s potencionálnym zákazníkom
o pravidlá nadviazanie prvého kontaktu - úsmev je počuť
o ako vzbudiť záujem
o asertivita pre telefonistov
o manipulácia, jej použitie / obrana
o ako zaujať - práca s hlasom, voľba slov a skladba viet
o ukážte vysoký štandard
o psychologický základ procesu komunikácie
o duševnej hygiena, zvládanie psychickej záťaže a stresu
o konflikty a spracovanie ťažkých situácií

• Získavanie informácie prostredníctvom telefónu
o jednotlivé fázy telefonického hovoru
o identifikácia potrieb zákazníka
o technika kladenia otázok
o zvládanie námietok
o správna formulácie oznámenie
o negatívne a pozitívne odpovede

• Typológia zákazníkov
o profesionálne rokovaní s náročným zákazníkom
o agresívne alebo submisívny správanie pri rozhovore
o vypracovanie zoznamu vhodných odpovedí na niektoré reakcie zákazníkov
o vybavovanie reklamácií a sťažností
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava