pozadie
Posledná zmena: 26.03.2024

Kurz Úspešná asistentka

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):270 EUR (225.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tento kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú zlepšiť v modernej administratíve a marketingu, a tým ktorí hľadajú lepšie zamestnanie alebo tým, ktorých jednoducho baví vzdelávať sa.
Cieľová skupina: Asistentky manažérov, Office manažérky, Organizační pracovníci, Sekretárky
Obsah programu:
• Efektívna komunikácia
o dôležitosť prvého kontaktu
o etiketa v osobnom styku
o sebaprezentácia a prezentácia firmy
o osobný kontakt, prijímanie hostí a návštev
o základné pravidlá pri telefonickom rozhovore
• Organizácia práce a pracovného času
o plánovanie zasadnutí a stretnutí
o zdieľané kalendáre (moderné plánovanie)
• Vedenie agendy sekretariátu
o archivácia písomností
o interné, obchodné, úradné písomnosti
• Zásady GDPR
• Korešpondencia
o správna písomná komunikácia - písanie e-mailov
o práca faktúrami
o úprava listov do zahraničia
• E-mailové kampane, Facebookové kampane
• Livechat na stránke
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:24 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava