pozadie
Posledná zmena: 26.03.2024

Kurz Vedenie rokovania a vyjednávania

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):270 EUR (225.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený manažérom, obchodníkom a ďalším osobám vstupujúcim do vyjednávacieho procesu. Po absolvovaní kurzu sa prakticky naučia efektívnemu vyjednávaciemu procesu – budú vedieť profesionálne a asertívne vyjednávať, naplánovať stratégiu, dešifrovať nekonvenčné zručnosti vyjednávania a brániť sa voči manipulácii, zvládnu základné taktické varianty vyjednávania s náročnými partnermi, presvedčivé a asertívne vystupovanie a naučia sa využívať svoje rétorické zručnosti.
Obsah programu:
• Úvod od vyjednávania
• Komunikácia pri vyjednávaní
• Proces vedenia rokovania a vyjednávania
• Príprava na vyjednávanie (stratégia a taktika, analýzy, rozbory, priority ...)
• Typológia vyjednávačov
• Mediácia a riešenie konfliktov
• Výhody vo vyjednávaní, motivácia, analýza 3P
• Sily vo vyjednávaní, argumentácia
• Proces vyjednávania – fázy vyjednávania
• Fixné a variabilné položky
• Ústupky vo vyjednávaní
• Interaktívny nácvik modelových situácií
• Záver a vyhodnotenie
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:24 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava