pozadie
Posledná zmena: 21.12.2020

Kurz Úspešná prezentácia

Miesto realizácie kurzu:Podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):135 EUR (112.50 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený manažérom, obchodníkom, projektovým manažérom, prednášateľom, hovorcom a všetkým, ktorí vystupujú na konferenciách, mítingoch, pri obchodných a spoločenských príležitostiach, ale tiež pred kolegami, nadriadenými a klientmi.
Je určený všetkým, ktorých úspech závisí od schopnosti vyjadrovať sa zrozumiteľne, pútavo a presvedčivo.
Účastníci kurzu Úspešná prezentácia sa v priateľskej atmosfére učia sebavedomo a presvedčivo vystupovať pred publikom. Za tri dni absolvujú spolu päť prezentácií. Videozáznamy svojich vystúpení priebežne individuálne analyzujú spolu s lektorom (medzi štyrmi očami - bez účasti ostatných účastníkov), ktorý im pomáha nájsť silné stránky vystúpenia a priestor pre zlepšenie. Nové zistenia uplatňujú hneď v nasledujúcej tréningovej prezentácii. Takýto postup umožňuje rýchly a efektívny rozvoj prezentačných zručností. Preto je užitočný pre začiatočníkov rovnako ako aj pre profesionálnych rečníkov.
Obsah programu:
• čím sa vyznačuje dobrá prezentácia
• kto je dobrý rečník
• príčiny vzniku trémy
• ovplyvnenie trémy pred a počas prezentácie
• základné fázy úspešnej prezentácie
• gradácia prezentácie
• príprava prezentácie
• proces komunikácie a potrebné zručnosti
• formulácia zásad a nácvik otvorenej reči tela
• analýza neverbálnej komunikácie
• používanie hlasu a výber slov
• vyvolanie a udržanie pozornosti poslucháčov
• používanie audiovizuálnych pomôcok
• kedy a ako používať audiovizuálne pomôcky
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:Prezenčne - podľa dohody Online - Webináre
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava