pozadie
Posledná zmena: 21.12.2020

Kurz Projektový manažment

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):90 EUR (75.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Popis akreditácie:Akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania č. POA 1756/2017/77/1, vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátum vydania akreditácie:22.08.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Modulový vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.
Názvy modulov:
1. Základy projektového riadenie
2. Projektové riadenie v podniku
3. Od vízie podniku k projektovým zámerom
4. Zásobník projektových zámerov
5. Predbežná štúdia realizovateľnosti (Pre-feasibility Study)
6. Štúdia realizovateľnosti (Feasibility Study)
7. Záverečný seminár
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava