pozadie
Posledná zmena: 21.12.2020

Kurz Lektor

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):450 EUR (375.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Popis akreditácie:Akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania č. POA 1756/2019/71/1, vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátum vydania akreditácie:03.07.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.
Obsahová náplň kurzu:
- Teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)
- Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
- Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých.
- Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov
- Stanovenie obsahu vzdelávania
- Metódy a formy vzdelávania
- Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
- Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
- Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Metódy výučby: Približne polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-mentorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:100 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava