pozadie
Posledná zmena: 04.10.2019

Kurz Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23

Miesto realizácie kurzu:Krakovská 23, Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):96 EUR (80.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
Dátum vydania akreditácie:07.02.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Organizačné údaje o kurze:Začiatok kurzu 9.12 o 8.00
Rozsah kurzu 24 hodín
Koniec kurzu 11.12 o 16.00
Dátum realizácie:09.12.2019
Rozsah kurzu:24 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Miriam Kyseľová
Telefón:0911 095 128
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice