pozadie
Posledná zmena: 28.04.2021

Kurz Kurz Lektor

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):204 EUR (170.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Lektor - 100 hod.
Dátum vydania akreditácie:03.07.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz Lektor je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín. Počas celého kurzu Vám budú k dispozícii naši lektori, ktorí sú odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania dospelých. Dištančná forma – samoštúdium, konzultácie s lektormi.

Po absolvovaní nášho kurzu budete vedieť vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb a na základe toho pripraviť vlastný vzdelávací program. Ukážeme Vám rôzne štýly výučby, moderné vzdelávacie metódy, zásady a techniky prezentácie. U nás nájdete príjemné prostredie, wifi free, veľkokapacitné parkovisko, vynikajúcu kávu a občerstvenie.

viac informácií sa dozviete na https://www.besoft.sk/akcia/282
Organizačné údaje o kurze:Obsah kurzu:
Základy vzdelávania dospelých
Analýza vzdelávacích potrieb
Cieľ vzdelávania, Obsah vzdelávania
Metódy vzdelávania dospelých
Špecifiká učenia sa dospelých
Bariéry vo vzdelávaní dospelých
Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
Predpoklady úspešnej komunikácie
Verbálna komunikácia, Neverbálna komunikácia
Rétorické schopnosti lektora
Príprava prezentácie
Tréning praktických lektorských zručností. Spätná väzba
Dátum realizácie:24.05.2021
Rozsah kurzu:100 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Slávka Šamudovská
Telefón:0911 650 749
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice