pozadie
Posledná zmena: 20.03.2020

Kurz Príprava ku skúškam na ABT

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):60 EUR (50.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2 - Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
Dátum vydania akreditácie:07.02.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:!!! Aprílový termín kurzu je presunutý, o jeho novom termíne Vás budeme informovať. !!!

Kurz prípravy ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou dvojročnou praxou. ktorí sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. na získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika. Kurz nie je povinný, je určený pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoj odborný obzor v širokej problematike BOZP a odkonzultovať s lektormi niektoré dôležité otázky. Rozsah kurzu je 16 hodín. Účastníci dostanú USB médium s aktuálnymi predpismi.
Organizačné údaje o kurze:Začiatok: 06.04.2020 o 8.00

Koniec: 07.04.2020 o 16.00
Dátum realizácie:06.04.2020
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Miriam Kyseľová
Telefón:0911 095 128
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice