pozadie
Posledná zmena: 10.09.2019

Kurz Sprievodca cestovného ruchu

Miesto realizácie kurzu:Sládkovičova 1437/38, 972 01 Bojnice
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Cena kurzu (cena s DPH):480 EUR
Popis akreditácie:Absolvent získa odborné vedomosti a odborné zručnosti pre prácu sprievodcu cestovného ruchu. Ovláda sprievodcovské techniky a komunikačné techniky. je zručný pri práci so skupinou a pri sprevádzaní osôb s osobitnými požiadavkami. Je zručný v oblasti podnikateľských aktivít.
Dátum vydania akreditácie:26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu
Technika cestovného ruchu
Geografia cestovného ruchu
Historický a kultúrny vývoj
Aktuálne spoločenské dianie
Odborná exkurzia
Organizačné údaje o kurze:Kurz má prezenčnú a dištančnú formu.
Dátum realizácie:27.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:Otvárame každý mesiac
Rozsah kurzu:300 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Katka Cipovová
Telefón:+421905275543
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o.
Adresa:Sládkovičova 1437/38, 97201 Bojnice
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia agentúra zameraná na celoživotné vzdelávanie dospelých v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.
Ponúkame:
Vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu
Školenia a semináre
Služby vzdelávania a prípravy na trh práce
Vzdelávanie v oblasti gastronómie
Odborné vzdelávanie pre skupiny
Odborné vzdelávanie pre jednotlivcov
Vzdelávacie aktivity:Kuchár - Kuchárka Čašník, servírka Sprievodca cestovného ruchu