pozadie
Posledná zmena: 12.09.2019

Kurz Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií - získanie CCE bodov/ICF

Názov modulu:kurz
Miesto realizácie kurzu:Mierová 56, Bratislava, 821 05
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):380 EUR (316.67 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Kurz schválený International Coach Federation ako ďalšie vzdelávanie koučov - Certifikát o absolvovaní ďalšieho vzdelávania pre koučov, CCE - 12 CCE bodov = 11,5 bodov – Core Competencies a 0,5 boda –Resource Development/
Dátum vydania akreditácie:22.09.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz schválený International Coach Federation ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získate CCE body

Koučing klientov v oblasti vzťahových tém a koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – vzťahy partnerské, rodinné, susedské, pracovné, v biznise, medzi ľuďmi a.i.

Vzťahové témy patria medzi najčastejšie u klientov pri life koučingu. Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie povedomia klientov a aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácii. Ako v klientovi vzbudiť uvedomenie, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy a vyvolať pochopenie, že vzťahy súvisia s nimi samotnými.

Obsah kurzu:
1. Vzťah klienta k sebe
- zameranie pozornosti klienta na svoju osobu
- prijatie samého seba
- porozumenie svojim emóciám
- uvedomenie klienta s poukazom na schopnosť zmeny
praktický nácvik
- práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF

2. Vzťah klienta k ostatným
- uvedomenie si vzťahov
- rozvoj vzťahového intelektu – emočná, sociálna a vzťahová inteligencia
- zmena v klientovi s odrazom na prežívanie vzťahov
- vrátenie/prevzatie zodpovednosti klientom
- situačné príklady – partnerské vzťahy, vzťahy medzi blízkymi, vzťahy na pracovisku
- práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF
Organizačné údaje o kurze:Čas: 22.9.19 – 8.00-17.00 / 23.9.19 – 8.00-13.45
Miesto: Power Coaching, Mierová 56, Bratislava
Lektor: Mgr. Silvia Langermann, PCC
Dátum realizácie:22.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:2-dňový kurz 22.9. – 23.9.19
Rozsah kurzu:14 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Silvia Langermann, ACC
Telefón:+421948168011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Power Coaching s. r. o.
Adresa:Mierová 56, 83152 Bratislava