pozadie
Posledná zmena: 10.09.2019

Kurz Čašník, servírka

Miesto realizácie kurzu:Sládkovičova 1437/38, 972 01 Bojnice
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Cena kurzu (cena s DPH):450 EUR
Poznámka k cene:Cena bez odbornej praxe .
Popis akreditácie:Absolvent kurzu získa znalosti z oblasti potravín a výživy, zariadení prevádzok, stolovania, technológie prípravy pokrmov a základov ekonomiky.
Dátum vydania akreditácie:22.08.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent kurzu získa znalosti z oblasti potravín a výživy, zariadení prevádzok, stolovania, technológie prípravy pokrmov a základov ekonomiky.
Organizačné údaje o kurze:Otvárame jedenkrát v mesiaci.
Vzdelávanie má prezenčnú a dištančnú formu .
Dátum realizácie:27.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:Kurz otvárame každý mesiac .
Rozsah kurzu:500 h.
Doplňujúce informácie:Kurz je možné absolvovať aj individuálnou formou .
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Katka Cipovová
Telefón:+421905275543
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o.
Adresa:Sládkovičova 1437/38, 97201 Bojnice
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia agentúra zameraná na celoživotné vzdelávanie dospelých v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.
Ponúkame:
Vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu
Školenia a semináre
Služby vzdelávania a prípravy na trh práce
Vzdelávanie v oblasti gastronómie
Odborné vzdelávanie pre skupiny
Odborné vzdelávanie pre jednotlivcov
Vzdelávacie aktivity:Kuchár - Kuchárka Čašník, servírka Sprievodca cestovného ruchu