pozadie
Posledná zmena: 27.08.2019

Kurz Jednoduché účtovníctvo

Miesto realizácie kurzu:Cesta na štadión 3, Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):212.5 EUR (177.08 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:pre uchádzačov o zamestnanie zadarmo, cena pre mamičky na materskej 175 €
Popis akreditácie:akreditácia Ministerstva školstva SR: 3587/2018/52/1
Dátum vydania akreditácie:06.07.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Základné právne predpisy a pojmy
Účtovné doklady, knihy, zápisy
Majetok a záväzky
Účtovná závierka a uzávierka
Daň z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie
Súhrnný príklad - účtovníctvo na PC
Organizačné údaje o kurze:50 hodín (45 min.)
celkové trvanie kurzu: 1,5 týždňa
výučba: 8:00 do 14:00
Dátum realizácie:07.11.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín kurzu: 7.11.2019 - 14.11.2019
Rozsah kurzu:50 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Veronika Dobríková
Telefón:+421911202011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MV eCommerce s.r.o.
Adresa:Sitnianska 25, 97411 Banská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť sa zaoberá vzdelávacou činnosťou – rekvalifikačnými kurzami účtovníctva, nakoľko dnešné požiadavky na vzdelanosť ľudí, ich kvalifikácií a zručností sa neustále menia a rastú. Vzdelávacím programom Účtovník chceme dosiahnuť, aby absolvent vzdelávacieho programu bol pripravený zvládnuť bežnú problematiku účtovníctva.
Vzdelávacie aktivity:Rekvalifikačné kurzy účtovníctvá akreditované Ministerstvom školstva SR. Kurz Účtovník (240 vyučovacích hodín), Kurz: Podvojné účtovníctvo (128 vyučovacích hodín), Kurz: Jednoduché účtovníctvo (50 vyučovacích hodín), Kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika (62 vyučovacích hodín) Kurz Účtovník pozostáva z troch navzájom prepojených modulov – Jednoduchého účtovníctva, Podvojného účtovníctva, Mzdového účtovníctva a personalistiky. Kurz Účtovník má modulovú štruktúru, pričom jednotlivé moduly majú logickú súvislosť a obsah jednotlivých modulov je zostavený tak, aby úspešný účastník kurzu získal spôsobilosti a zručnosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v oblasti účtovníctva. Celým našim kurzom Vás prevedú skúsení lektori – účtovníci s dlhoročnou praxou. Naši skúsení lektori s odbornou starostlivosťou teoreticky vysvetlia podstatu účtovníctva, jednotlivých účtovných tried, uzávierkové operácie a súčasne v nadväznosti na teoretickú časť budú s Vami pracovať prakticky. Počas kurzu budú s Vami intenzívnejšie pracovať v účtovnom softvéri a zadávať Vám rôzne zadania, aby ste si vyskúšali aké je to byť v „koži účtovníka“.