pozadie
Posledná zmena: 27.08.2019

Kurz Kurz Účtovník

Názov modulu:Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo a personalistika
Miesto realizácie kurzu:Cesta na štadión 3, Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):780 EUR (650.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:pre uchádzačov o zamestnanie zadarmo, cena pre mamičky na materskej 600 €
Popis akreditácie:akreditácia Ministerstva školstva SR: 3587/2018/52/1
Dátum vydania akreditácie:06.07.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Podvojné účtovníctvo: 128 vyučovacích hodín
Jednoduché účtovníctvo: 50 vyučovacích hodín
Mzdové účtovníctvo a personalistika: 62 vyučovacích hodín
Účtovníctvo na PC

Čo získate absolvovaním kurzu?
-osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva
- ovládate celý proces účtovníctva a príslušnú legislatívu
- viete vystavovať a zaúčtovať účtovné doklady a viesť účtovné knihy
- viete vyhotoviť účtovnú závierku a daňové priznanie
- intenzívnu prax v účtovnom softvéri – zručnosť v spracovaní účtovníctva pomocou účtovného softvéru
Organizačné údaje o kurze:240 hodín (45 min.)
Celkové trvanie kurzu: 6 až 8 týždňov
Výučba prebieha 3 až 4 krát do týždňa cca od 8:00 do 14:00
Dátum realizácie:24.09.2019
Rozsah kurzu:240 h.
Doplňujúce informácie:Prihlásiť sa môžete na www.savzdelaj.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Veronika Dobríková
Telefón:+421911202011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MV eCommerce s.r.o.
Adresa:Sitnianska 25, 97411 Banská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť sa zaoberá vzdelávacou činnosťou – rekvalifikačnými kurzami účtovníctva, nakoľko dnešné požiadavky na vzdelanosť ľudí, ich kvalifikácií a zručností sa neustále menia a rastú. Vzdelávacím programom Účtovník chceme dosiahnuť, aby absolvent vzdelávacieho programu bol pripravený zvládnuť bežnú problematiku účtovníctva.
Vzdelávacie aktivity:Rekvalifikačné kurzy účtovníctvá akreditované Ministerstvom školstva SR. Kurz Účtovník (240 vyučovacích hodín), Kurz: Podvojné účtovníctvo (128 vyučovacích hodín), Kurz: Jednoduché účtovníctvo (50 vyučovacích hodín), Kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika (62 vyučovacích hodín) Kurz Účtovník pozostáva z troch navzájom prepojených modulov – Jednoduchého účtovníctva, Podvojného účtovníctva, Mzdového účtovníctva a personalistiky. Kurz Účtovník má modulovú štruktúru, pričom jednotlivé moduly majú logickú súvislosť a obsah jednotlivých modulov je zostavený tak, aby úspešný účastník kurzu získal spôsobilosti a zručnosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v oblasti účtovníctva. Celým našim kurzom Vás prevedú skúsení lektori – účtovníci s dlhoročnou praxou. Naši skúsení lektori s odbornou starostlivosťou teoreticky vysvetlia podstatu účtovníctva, jednotlivých účtovných tried, uzávierkové operácie a súčasne v nadväznosti na teoretickú časť budú s Vami pracovať prakticky. Počas kurzu budú s Vami intenzívnejšie pracovať v účtovnom softvéri a zadávať Vám rôzne zadania, aby ste si vyskúšali aké je to byť v „koži účtovníka“.