pozadie
Posledná zmena: 14.08.2019

Kurz Grafické editori Gimp, Adobe Photoshop

Miesto realizácie kurzu:SNP 72/12
Nová Dubnica
Kurz sa poskytuje: Ilava
Cena kurzu (cena s DPH):400 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent si osvojí prácu s grafickými editormi Gimp a Adobe Photoshop.
Organizačné údaje o kurze:Absolvent po absolvovaní kurzu bude schopný samostatne plniť požiadavky ako plnohodnotný grafik.
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Miloš Vargic
Telefón:+421908771673
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:GoogleAds.studio
Adresa:SNP 72, 01851 Nova Dubnica
Informácie o spoločnosti:Online marketingové služby a kurzy.