pozadie
Posledná zmena: 26.08.2019

Kurz Účtovníctvo, personalistika a mzdy s aplikáciou na PC

Názov modulu:Moduly: Podvojné účtovníctvo – 120 hodín Jednoduché účtovníctvo – 32 hodín Mzdové účtovníctvo – 40 hodín Dane a daňová sústava – 24 hodín Aplikovaný softvér – 28 hodín
Miesto realizácie kurzu:Mediahaus, Fraňa Mojtu 18, Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitriansky kraj
Cena kurzu (cena s DPH):1024.80 EUR (854.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:1790/2017/52/2
Dátum vydania akreditácie:26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.
Organizačné údaje o kurze:Miesto: Mediahaus, Fraňa Mojtu 18, Nitra
Termín: 18.09.2019 - 30.10.2019
Rozsah: 244 vyučovacích hodín
Dátum realizácie:18.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:18.09.2019 - 30.10.2019
Rozsah kurzu:244 h.
Doplňujúce informácie:nezamestnaní ZADARMO
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.