pozadie
Posledná zmena: 08.08.2019

Kurz Vyjadnávacie zručnosti - Komunikačné a sociálne zručnosti

Miesto realizácie kurzu:školenie sa môže realizovať v vybraných častiach Slovenska - alebo aj v rámci celej SR
Kurz sa poskytuje: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Cena kurzu (cena s DPH):360 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je zameraný na rozšírenie komunikačných zručností v pracovnom prostredí. Cieľom kurzu je pomôcť frekventantom zlepšiť komunikačné a sociálne zručnosti a tiež naučiť ich postupy a metódy zvyšovania pracovnej produktivity.
Školenie pozostáva z nasledovných častí:
- rozvoj osobnosti, sebadôvoery a sebaprezentácie,
- princípy efektívnej komunikácie a poskytovania spätnej väzby,
- tímová spolupráca a riešenie konfliktov,
- chaos manažment, produktivita a Lean Thinking
Organizačné údaje o kurze:Kurz je vhodné pre široký záujem uchádzačov, ktorí chcú získať výhody na trhu práce prostredníctvom sebarovzoja a rozvoja osobnostných predpokladov. Od účastníka sa očakáva základné alebo stredoškolské vzdelávanie. Školenie trvá 88 hodín, prezenčnou formou. Teoretické poznatky sú vhodne doplňované modelovými situáciami a interaktívnymi diskusiami.
Po absolvovaní uchádzači získajú certifikát o absolvovaní školenia.
Školenia lektorujú vysokoškolskí pedagógovia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a poznatky v oblasti prednášania na VŠ, ako aj dlhoročnú prax v problematike sebarozvoja.
Poznámka k termínu realizácie:podľa počtu nazbieraných uchádzačov
od 12. augusta 2019 - do 20. augusta 2019
od 21. augusta 2019 - do 27. augusta 2019
od. 02. septembra 2019 - do 10. septembra 2019
od. 11. septembra 2019 - do 17. septembra 2019
od. 18. septembra 2019 - do 24. septembra 2019
od. 24. septembra 2019 - do 3. októbra 2019
od. 7. októbra 2019 - do 16. októbra 2019
od. 18. októbra 2019 - do 23. októbra 2019
od. 24. októbra 2019 - do 29. októbra 2019
Rozsah kurzu:88 h.
Doplňujúce informácie:Sme organizácia, ktoré sústreďuje odborníkov v sociálnej práci a hlavne komunitného rozvoja. Predsedníčka OZ IPSRaĎV je vedúca pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti lektorovanie. OZ sústreďuje tiež odborníkov, ktorí nielenže majú lektorskú činnosť za sebou, ale aj dlhoročnú činnosť v oblasti tvorby projektovej činnosti a podnikateľskej činnosti.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Telefón:+421915893292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
Adresa:Vyšnokubínska 269/149, 02601 Dolný Kubín
Informácie o spoločnosti:Sme občianske združenie v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pracujeme na sociálnom rozvoji komunity, skupiny a jednotlivca. Orientujeme sa na komunikáciu, sebarozvoj a riešenie konfliktov.
Vzdelávacie aktivity:vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnosti, motiváciu, sebarozvoj a komunikačné zručnosti