pozadie
Posledná zmena: 08.08.2019

Kurz Komplexné zručnosti administratívneho pracovníka so zameraním na MS Office

Miesto realizácie kurzu:podľa miesta realizácie
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Cena kurzu (cena s DPH):380 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú nadobudnúť zručnosti vyžadované v pracovných pozíciách v administratíve a rôznych asistentských pozíciách. Absolvent sa naučí samostatne pracovať s počítačom v operačnom systéme Microsoft Windows. Oboznámi sa so základnou terminológiou, aplikáciami, prácou a bezpečnosťou na internete, hardvérom a softvérom. Dokáže efektívne pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Bude schopný vytvárať rôzne dokumenty, tabuľky, prezentácie a pracovať s e-mailom. Pomocou nástrojov a užitočných funkcií si dokáže zjednodušiť a zrýchliť každodennú prácu. Osvojí si písanie desaťprstovou hmatovou metódou, normalizovanú úpravu písomností a obchodnú korešpondenciu. Osvojí si techniky správnej mailovej, telefonickej a mailovej komunikácie. Kurz vhodným spôsobom prepája sociálnu a počítačovú gramotnosť. Zároveň pomáha sa zdokonalovať v maďarskom a slovenskom jazyku. Kurz bude vedený v slovenskom alebo maďarskom jazyku.
Zároveň kurz poskytuje priestor na zamestnanie sa v rôznych administratívnych činnostiach, alebo v pomocných administratívnych činnostiach. Tiež ponúkame uchádzačom možnosť zamestnania sa ako pomocný administratívny pracovník v neziskovom sektore.
Obsah kurzu
• Základy práce s počítačom a Microsoft Windows
• Internet – www, e-mail, chat
• Textový editor Microsoft Word
o Microsoft Word - základy
o Microsoft Word - pokročilý
• Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
o Microsoft Excel – základy
o Microsoft Excel – pokročilý
• Prezentačný program Microsoft PowerPoint
o Microsoft PowerPoint – základy
o Microsoft PowerPoint – pokročilý
• Elektronická pošta Microsoft Outlook
• Desaťprstová metóda písania – Strojopis
• Hospodárska korešpondencia
o Hospodárska korešpondencia - základy
o Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Organizačné údaje o kurze:po prihlásení sa na kurz
Poznámka k termínu realizácie:podľa počtu prihlásených
od 12. augusta 2019 - do 20. augusta 2019
od 21. augusta 2019 - do 27. augusta 2019
od. 02. septembra 2019 - do 10. septembra 2019
od. 11. septembra 2019 - do 17. septembra 2019
od. 18. septembra 2019 - do 24. septembra 2019
od. 24. septembra 2019 - do 3. októbra 2019
od. 7. októbra 2019 - do 16. októbra 2019
od. 18. októbra 2019 - do 23. októbra 2019
od. 24. októbra 2019 - do 29. októbra 2019
Rozsah kurzu:88 h.
Doplňujúce informácie:Sme organizácia, ktoré sústreďuje odborníkov v sociálnej práci a hlavne komunitného rozvoja. Predsedníčka OZ IPSRaĎV je vedúca pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti lektorovanie. OZ sústreďuje tiež odborníkov, ktorí nielenže majú lektorskú činnosť za sebou, ale aj dlhoročnú činnosť v oblasti tvorby projektovej činnosti a podnikateľskej činnosti a činnosti v neziskovom sektore a v štátnej správe.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Telefón:+421915893292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
Adresa:Vyšnokubínska 269/149, 02601 Dolný Kubín
Informácie o spoločnosti:Sme občianske združenie v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pracujeme na sociálnom rozvoji komunity, skupiny a jednotlivca. Orientujeme sa na komunikáciu, sebarozvoj a riešenie konfliktov.
Vzdelávacie aktivity:vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnosti, motiváciu, sebarozvoj a komunikačné zručnosti