pozadie
Posledná zmena: 08.08.2019

Kurz RE-PAS/KOMPAS+ Sociálne zručnosti potrebné k uplatneniu sa na trhu práce

Miesto realizácie kurzu:v celej SR - podľa miesta výberu uchádzačov
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Cena kurzu (cena s DPH):360 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie je zamerané na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Cieľom školenia je pomôcť účastníkovi zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti a tiež naučiť sa postupy a metódy zvyšovania svoje pracovnej produktivity. Obsahová náplň školenia je zameraná na princípy úspešnej komunikácie, rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie, riešenie konfliktov, tímovú spoluprácu a nástroje zvyšovania osobnej produktivity a pracovných postupov. Školenie pozostáva z nasledujúcich častí: • Rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie • Princípy úspešnej komunikácie a poskytovania spätnej väzby • Tímová spolupráca a riešenie konfliktov • Chaos manažment
Organizačné údaje o kurze:Školenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov, ktorí majú záujem získať výhodu na trhu práce prostredníctvom rozvoja svojich osobnostných kompetencii. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie. Vhodné sú akékoľvek predošlé skúsenosti s pracovným prostredím (pracovný úväzok, brigáda atď.). Školenie má rozsah 60 hodín, je organizované intenzívnou prezenčnou formou v podobe 8 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný analýzou modelových situácií a interaktívnymi diskusiami. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Školenia lektorujú vysokoškolskí pedagógovia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a poznatky v oblasti prednášania na VŠ, ako aj dlhoročnú prax v problematike sebarozvoja.
Poznámka k termínu realizácie:podľa počtu prihlásených
od 12. augusta 2019 - do 20. augusta 2019
od 21. augusta 2019 - do 27. augusta 2019
od. 02. septembra 2019 - do 10. septembra 2019
od. 11. septembra 2019 - do 17. septembra 2019
od. 18. septembra 2019 - do 24. septembra 2019
od. 24. septembra 2019 - do 3. októbra 2019
od. 7. októbra 2019 - do 16. októbra 2019
od. 18. októbra 2019 - do 23. októbra 2019
od. 24. októbra 2019 - do 29. októbra 2019
Rozsah kurzu:60 h.
Doplňujúce informácie:Sme organizácia, ktoré sústreďuje odborníkov v sociálnej práci a hlavne komunitného rozvoja. Predsedníčka OZ IPSRaĎV je vedúca pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti lektorovanie. OZ sústreďuje tiež odborníkov, ktorí nielenže majú lektorskú činnosť za sebou, ale aj dlhoročnú činnosť v oblasti tvorby projektovej činnosti a podnikateľskej činnosti.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Telefón:+421915893292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
Adresa:Vyšnokubínska 269/149, 02601 Dolný Kubín
Informácie o spoločnosti:Sme občianske združenie v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pracujeme na sociálnom rozvoji komunity, skupiny a jednotlivca. Orientujeme sa na komunikáciu, sebarozvoj a riešenie konfliktov.
Vzdelávacie aktivity:vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnosti, motiváciu, sebarozvoj a komunikačné zručnosti