pozadie
Posledná zmena: 13.07.2020

Kurz Seniorský program - Nemčina pre nepraví začiatočníci (úroveň A1.1)

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je rozvíjať všetky kompetencie a zručnosti, prehĺbiť sebadôveru v komunikácii v nemeckom jazyku. Zabezpečiť, aby frekventanti kurzu dokázali zvládať bežné životné situácie v cudzej krajine, dokázali komunikovať s ľuďmi lepšie chápali ich spôsob života, kultúru a myslenie.

Témy, s ktorými sa frekventanti pravidelne stretávajú v bežnom živote - rodina, priatelia, voľný čas, práca, cestovanie, nakupovanie, šport, lekár. Vo výučbe sa uplatňuje riadený rozhovor, počúvanie s porozumením, práca s textom, role play, diskusný rozhovor, skupinová aj individuálna práca, formovanie písomného prejavu, práca s obrazovým materiálom, systematizácia gramatického učiva, rozširovanie slovnej zásoby v konkrétnej tematickej oblasti.
Organizačné údaje o kurze:Seniori 50+.
Vstupná úroveň: minimálne A2 SERR.
Dátum realizácie:06.10.2020 Poznámka k termínu realizácie:06.10.2020 - 11.05.2021
Rozsah kurzu:92 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/seniorsky-program-nemcina-pre-mierne-pokrocilych-uroven-b12/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:+421 2 50 11 77 02
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava