pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Seniorský program - Angličtina pre mierne pokročilých (úroveň A2.2)

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je poskytnúť seniorom základy anglického jazyka. Rozvíjať všeobecné kompetencie - vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, pracovať s výkladovým slovníkom, porovnať život v iných krajinách so Slovenskom.

Osvojenie slovnej zásoby v konverzačných témach:

vzdelanie a práca,
starostlivosť o zdravie,
človek a spoločnosť,
umenie, šport.

Zlepšenie jazykových kompetencií pri nadviazaní kontaktov s hovoriacimi v súlade s komunikačnou situáciou. Osvojenie stratégií ako si vypočuť a podať informáciu. Zvládnutie predstavovania seba a svojich záľub, opis svojich schopností, opis inej osoby.
Organizačné údaje o kurze:Seniori 50+
Vstupná úroveň angličtiny je minimálne na A 2.1. CEFR a aktívne ovládanie 800 lexikálnych jednotiek.
Dátum realizácie:14.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín realizácie: 14.10.2019 - 14.05.2020
Rozsah kurzu:100 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/seniorsky-program-anglictina-pre-mierne-pokrocilych-uroven-a22/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:+421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava