pozadie
Posledná zmena: 22.07.2019

Kurz KOUČ 104 hodín – Certifikovaný sobotný výcvik v koučingu BA

Názov modulu:kurz
Miesto realizácie kurzu:Power Coaching, Mierová 56, Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):4100 EUR (3.416.67 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:25% do 31.8.19, t.j. 3075, Eur s DPH / 15% do 30.9.19, t.j. 3485,- Eur s DPH
Popis akreditácie:Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
Dátum vydania akreditácie:12.07.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Mať život vo vlastných rukách, pozerať sa na svet s porozumením a rešpektom a byť šťastný. Chcete?

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
K získaniu kvalifikácie kouča.
K vlastnému sebarozvoju.
Kurz je vhodný ako zvýšenie kvalifikácie iných povolaní.

OBSAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
Obsahové témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta
Organizačné údaje o kurze:Bratislava sobotný výcvik – 26-27.10.19, 16.11.19, 30.11.19, 14.12.19, 11.1.20, 25.1.20, 8.2.20, 29.2.20, 14.3.20, 28.3.20, 30.3.20

Čas konania kurzu: 08:00 - 16:00
Dátum realizácie:26.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termíny kurzu: 26-27.10.19, 16.11.19, 30.11.19, 14.12.19, 11.1.20, 25.1.20, 8.2.20, 29.2.20, 14.3.20, 28.3.20, 30.3.20
Rozsah kurzu:104 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Silvia Langermann, PCC
Telefón:+421948168011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Power Coaching s. r. o.
Adresa:Mierová 56, 83152 Bratislava