pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Španielčina pre začiatočníkov

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):225 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je poskytnúť záujemcom základy výslovnosti a gramatiky španielskeho jazyka. Naučiť sa jednoducho formulovať svoje požiadavky a porozumieť jednoduchej konverzácii.
Organizačné údaje o kurze:Základy výslovnosti a gramatiky.
Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie. Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v nových situáciách.
Dátum realizácie:30.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:30.09.2019 - 20.03.2020
každý utorok od 15:00 do 16:30 hod. v miestnosti č.18
Rozsah kurzu:50 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/spanielcina-pre-zaciatocnikov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:+421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava